top of page

Den Största freden och den Mindre freden


Igår skickade jag in den slutligt reviderade versionen av en artikeln om bahá’í-synen på fred till redaktionen för en Fredsskrift som Sveriges Interreligiösa Råd avser att publicera, med bidrag från många olika religioner. På ett författarseminarium nyligen fick jag frågan om betydelsen av den Största freden och hur den förhöll sig till mänsklighetens förandligande. Ett utmärkt svar på detta har jag fått genom Shoghi Effendis viktiga brevsamling, Bahá’u’lláhs Världsordning, som jag just nu håller på att granska översättningen av.

Shoghi Effendi framhåller att "Den Största freden, såsom den uttänkts av Bahá’u’lláh,... måste följa som en praktisk konsekvens av världens förandligande (min kursivering) och sammansmältandet av alla dess folkslag, trossystem, klasser och nationer..." Hur ska den Största freden uppnås? Svaret på den frågan ges av Bahá’u’lláh, med hänsyftning på den Största freden (enligt Shoghi Effendi), i Hans brev till drottning Victoria av England:

"Det som Herren har föreskrivit som det ofelbara läkemedlet och mäktigaste instrumentet för botande av hela världen är alla dess folks förening i en världsomfattande sak, en gemensam tro."

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page