top of page

Varför blir vissa människor bahá’íer?


Under vår vår dagliga andliga stund då Joanna och jag för närvarande läser "The Summons of the Lord of Hosts" fäste jag mig vid följande rader (p. 58):

"Hur många är inte Mina tjänare vars gärningar har blivit slöjor mellan dem och deras egna jag, och som därigenom har hållits tillbaka från att närma sig Gud..." (min ogranskade översättning)

Det slog mig att detta kunde vara en viktig förklaring till varför en del människor blir bahá’íer och andra inte. I Förborgade ord (nr I:13) finns också en rad som jag tycker berör samma sak:

"Vänd din blick in mot dig själv, så att du må finna Mig stående inom dig, mäktig, kraftfull och i Mig själv varande." (Senaste auktoriserade översättningen, 2012)

Kanske dessa rader kan hjälpa oss att förklara för sökare vad som gör att människor blir bahá’íer och på så vis hjälpa dem att själva ta detta viktiga steg?

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page