top of page
Hur började bahá’í-tron?

Bahá’í grundades 1844 av en ung köpman, Báb, (1819-1850) i staden Shiraz i södra Persien. Báb lärde att en ny tidsålder av mänsklig enhet och framsteg var nära förestående. Hans uppgift var att bereda vägen för Bahá’u’lláh (1817-1892), bahá’í-religionens grundare, som skulle ange riktlinjerna för den nya utvecklingen mot en enad värld. 
          Bábs lära spreds som en löpeld över hela Persien och uppfattades snart som ett allvarligt hot mot den etablerade ordningen. Detta ledde till att de religiösa och politiska ledarna iscensatte grymma förföljelser av Báb och hans anhängare. Báb själv blev avrättad offentligt år 1850 och tiotusentals av hans anhängare blev dödade under landsomfattande förföljelser.
Bahá’u’lláh blev, som en av de ledande anhängarna till Báb, kastad i fängelse i Teheran år 1852 men undgick mirakulöst nog avrättning. I stället landsförvisades han till Baghdad, där han år 1863 för första gången offentligt förklarade sig vara den som Báb förutsagt. 

Vem är Bahá’u’lláh?

Bahá’í grundades 1844 av en ung köpman, Báb, (1819-1850) i staden Shiraz i södra Persien. Báb lärde att en ny tidsålder av mänsklig enhet och framsteg var nära förestående. Hans uppgift var att bereda vägen för Bahá’u’lláh (1817-1892), bahá’í-religionens grundare, som skulle ange riktlinjerna för den nya utvecklingen mot en enad värld. 
          Bábs lära spreds som en löpeld över hela Persien och uppfattades snart som ett allvarligt hot mot den etablerade ordningen. Detta ledde till att de religiösa och politiska ledarna iscensatte grymma förföljelser av Báb och hans anhängare. Báb själv blev avrättad offentligt år 1850 och tiotusentals av hans anhängare blev dödade under landsomfattande förföljelser.
Bahá’u’lláh blev, som en av de ledande anhängarna till Báb, kastad i fängelse i Teheran år 1852 men undgick mirakulöst nog avrättning. I stället landsförvisades han till Bagdad, där han år 1863 för första gången offentligt förklarade sig vara den som Báb förebådat. 

Bahá’u’lláh föddes i en högadlig familj i Teheran 1817. Hans far hade en hög position vid Shahens hov, men Bahá’u’lláh ville inte följa hans fotspår utan ägnade sig åt att hjälpa fattiga och förtyckta. På grund av sitt stöd till Báb blev han torterad och senare satt i landets mest fruktade fängelshåla i Teheran. Det var där Han fick sin första uppenbarelse om att Han var den som utlovats i alla tidigare religioner. Därefter blev Han landsförvisad till Baghdad, senare till Konstantinopel och Adrianopel och slutligen till ett fängelse i Akka i Palestina (numera Israel). Efter 10 år i Baghdad offentliggjorde Bahá’u’lláh år 1863 att Han var Guds uppenbarare för vår tid. I Adrianopel och senare Akka skickade Han budskap till alla dåtidens härskare och styresmän och manade dem till nedrustning och fred. Tyvärr fäste härskarna inget avseende vid Bahá’u’lláhs budskap, men det spreds efter hand vida omkring och finns nu i praktiskt taget alla världens länder.  

Är Bahá’u’lláh den Utlovade?

Bahá’u’lláh föddes i en högadlig familj i Teheran 1817. Hans far hade en hög position vid Shahens hov, men Bahá’u’lláh ville inte följa hans fotspår utan ägnade sig åt att hjälpa fattiga och förtyckta. På grund av sitt stöd till Báb blev han torterad och senare satt i landets mest fruktade fängelshåla i Teheran. Det var där Han fick sin första uppenbarelse om att Han var den som utlovats i alla tidigare religioner. Därefter blev Han landsförvisad till Baghdad, senare till konstantinopel och Adrianopel och slutligen till ett fängelse i Akka i Palestina (numera Israel). Efter 10 år i Baghdad offentliggjorde Bahá’u’lláh år 1863 att Han var Guds uppenbarare för vår tid. I Adrianopel och senare Akka skickade Han budskap till alla dåtidens härskare och styresmän och manade dem till nedrustning och fred. Tyvärr fäste härskarna inget avseende vid Bahá’u’lláhs budskap, men det spreds efter hand vida omkring och finns nu i praktiskt taget alla världens länder.  

I alla tidigare världsreligioner finns ett löfte om en ny guldålder i mänsklighetens historia, en tid av fred och enighet bland jordens folk. Buddister, hinduer, muslimer, judar och kristna liksom världens urbefolkningar har detta löfte i sina skrifter och traditioner. Mest känd är kanske Gamla testamentets profetia i Mika, 4:3: 

      De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till 

      vingårdsknivar. Folken skall inte lyfta svärd mot varandra                     och aldrig mer övas för krig.                                                       

I de tidigare världsreligioinerna väntar man likaså på en utlovad budbärare, en "återkomst" av den gudomliga gestalt som är upphovet till deras egen tro. Idag erkänner ett växande antal människor Bahá’u’lláh som den utlovade fredsfursten och mänsklighetens hopp. 

 

bottom of page