top of page
Finns Gud?

Verkligheten har inte kommit till av en slump. I den oändligt komplicerade, men också oändligt underbara, värld vi lever i är alla delar beroende av varandra och samverkar på ett sätt som långt, långt övestiger vårt förstånd. Det finns en skapande tanke bakom allt, det finns en Skapare, som olika religioner har olika namn för, och som vi i vårt land kallar Gud.

Vad säger Bahá’u’lláh om Gud?

Enligt Bahá'u'lláhs lära finns det bara en Gud och Han är gemensam för alla religioner. Men uppfattningen om Gud skiljer sig en del mellan olika religioner, och olika riktningar inom en och samma religion. 
    Bahá'u'lláh lär att Gud, som skapelsens källa, står högt ovan vad någon människa kan föreställa sig eller får erfarenhet av. Den kunskap som människor har om Gud kommer alltid direkt eller indirekt från de Heliga Lärare, eller Gudsmanifestationer, som Han låtit framträda under historiens lopp. Det är genom Moses, Kristus, Mohammed, Budda, Báb och Bahá'u'llah (bahá'í-religionens Gudsprofeter eller Gudsmanivestationer) som mänskligheten fått kunskap om Gud. Således har inte de olika religionerna olika "gudar" (i så fall är de mänskliga uppfinningar, dvs avgudar), men väl olika förståelse av och kunskap om Guds egenskaper. 
    Om vi liknar Gud vid solen kan Gudsmanifestationerna liknas vid perfekta speglar som reflekterar solens ljus (den helige ande). När vi personligen eller genom skrifter möter Gudsmanifestationen (i vår tid Bahá'u'lláh) ser vi Gud fullkommligt återspeglad i denna Heliga lärares väsen. Men det är inte Gud som nedstiger, eller inkarneras, till människorna. Gud är oföränderlig, och till sitt innersta väsen oåtkomlig. Det är bara genom den förmedlande länk som Gudsmanifestationen utgör som vi kan närma oss Gud.

  

bottom of page